Polska

Innowacje

Inicjatywa Innowacji Fujifilm polega na słuchaniu klientów i wspólnym tworzeniu innowacji

Naoto Yanagihara

Corporate Vice President
General Manager, Research & Development Management Headquarters
Fujifilm Corporation

Cel: innowacyjność dzięki współpracy

W Fujifilm innowacje oznaczają innowacyjność dzięki współpracy. Uważnie dobieramy partnerów do współpracy i wspólnie łączymy technologie i pomysły, aby stworzyć nową wartość. Podejście to całkowicie różni się od oferty współdzielenia własności intelektualnej, wyłącznie po to, aby zainteresować kolejną stronę lub dążyć do osiągnięcia krótkoterminowego zysku.

Uważnie dobieramy partnerów i wspólnie łączymy technologie i pomysły”.

Istnieją dwa powody naszego dążenia do innowacyjności dzięki współpracy. Po pierwsze – naszym celem jest pomoc w rozwiązywaniu kwestii dotyczących społeczeństwa, takich jak zdrowie i ochrona środowiska. W tym celu musimy być w stanie dzielić się naszymi odkryciami z innymi zainteresowanymi organizacjami i rozwijać długoterminowe relacje z nimi, aby wspólnie osiągać innowacje jako partnerzy. W rezultacie jesteśmy w stanie zaoferować wspaniałe innowacje, których nie moglibyśmy osiągnąć samodzielnie.

Kładziemy nacisk na rozwój rewolucyjnych nowych produktów, usług i działalności w kluczowych obszarach opieki zdrowotnej i wysoce funkcjonalnych materiałów. Takie produkty i modele biznesowe mogą stać się podstawą tworzenia sukcesu Fujifilm i naszych partnerów, lecz mogą również wywrzeć olbrzymi wpływ na rzecz społeczności.

Partnerzy uczący się od siebie nawzajem w celu zwiększenia wartości technologii

Drugim powodem dążenia do innowacyjności dzięki współpracy jest nasza historia oraz DNA producenta filmu do aparatów. Skupiając się na chemii materiałowej, nasze technologie rozciągają się na przetwarzanie obrazów, optykę, mechanikę i inżynierię elektryczną, oprogramowanie oraz wiele innych dziedzin. Większość obecnych technologii bierze swe początki z naszej działalności w zakresie filmu do aparatów. Dzięki temu modelowi biznesowemu jakość produktów fizycznych jest czynnikiem napędzającym rynek. A my dodaliśmy usługi do mieszanki marketingowej i utrzymaliśmy coś w rodzaju samo wystarczającego systemu wewnętrznego.

Samuraj staje się silniejszy, opuszczając dojo i walcząc z wojownikami z innych tradycji”.

W celu zyskania jakiejkolwiek marginalnej przewagi konkurencyjnej wśród zaledwie kilku producentów filmu na świecie każda firma wykorzystuje swoje unikalne technologie w jak największym zakresie, aby zmaksymalizować jakość. Naukowcy Fujifilm z centrum badawczego w pobliżu Mt. Fuji mogliby od razu popełnić samobójstwo, tak jak samuraj, który nigdy nie opuszcza dojo, pracując wyłącznie nad rozwojem sztuki władania szpadą. Nieustannie dopracowujemy nasze zaawansowane technologie. Jestem naukowcem zajmującym się syntezą organiczną, doskonale więc znam sposób przebiegu badań w Fujifilm. Wszystkie technologie opracowane przez naszych naukowców są prawdziwie wiodące na świecie i odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu najwyższej pozycji naszej działalności związanej z filmem do aparatów.

Obecnie w nowym cyfrowym społeczeństwie film do aparatów jest przeważnie zastępowany fotografią cyfrową, a Fujifilm pomyślnie wprowadza nowe inicjatywy w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz wysoce funkcjonalnych materiałów, stając się jeszcze bardziej wielobranżową firmą. Możliwości zastosowania naszych technologii filmu do aparatów w nowych branżach stale się zwiększają. Musimy szukać wszelkich możliwości, aby wykorzystać te technologie do tworzenia nowej wartości. Aby to urzeczywistnić, musimy łączyć nasz punkt widzenia z perspektywą innych firm z różnych branży. Koniecznością staje się łączenie zalążków przyszłego sukcesu z nieodkrytymi potrzebami szerszego świata.

Drugi powód dążenia do innowacyjności dzięki współpracy sprowadza się do poniższego stwierdzenia: jeśli samuraj opuści dojo i walczy z mistrzami sztuk walki z całego świata, zdobywa nową broń i strategie. Nieustanne powielanie tego zachowania może zapoczątkować efekt spirali. Wojownicy Fujifilm mogą wykorzystać wcześniejsze i obecne osiągnięcia w procesach. Właśnie do tego dążymy.

Fujifilm nie jest początkującą firmą w zakresie innowacyjności dzięki współpracy. Przykładowo weźmy pod uwagę naszą folię WV (szerokokątną), która zwiększa kąt widzenia LCD. Obecnie Fujifilm szczyci się największym udziałem w rynku globalnym tego produktu. Opracowaliśmy folię WV przy współpracy z producentem paneli firmą Sharp oraz producentem materiałów – Daicel. Naszym celem na przyszłość jest osiągnięcie sukcesu na każdym polu.

Komunikacja face-to-face

„Wspólne omawianie problemów może znacznie przyspieszyć proces innowacyjności.

Uważam, że komunikacja face-to-face jest kluczowym składnikiem każdego aspektu innowacji. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasze centra „Open Innovation” w Tokio, w Dolinie Krzemowej i w Holandii. W naszych centrach innowacji wraz z naszymi partnerami jesteśmy w stanie bezpośrednio nawiązać kontakt z podstawowymi technologiami Fujifilm oraz produktami, w których są one stosowane. I możemy swobodnie omawiać wszelkie nowe pomysły, dla których produkty te są inspiracją.

Szeroka gama naszych technologii pomaga Fujifilm pielęgnować talenty osób, które są w nie zaangażowane. Jest to w szczególności prawdą w przypadku naszych pracowników zaangażowanych w technologie związane z fotografią, takie jak kontrola światła i koloru. W rzeczywistości zespół Fujifilm obejmuje wielu z najbardziej kompetentnych osób na świecie w tych obszarach. Wierzymy, że jeśli takie osoby są w stanie otwarcie omawiać problemy z innymi osobami, które napotkały na trudności i poszukują rozwiązań, możemy znacznie przyspieszyć proces innowacyjności. A biorąc pod uwagę tempo, z jakim nowe osiągnięcia są zazwyczaj powielane lub prześcigane przez konkurencję, nie ma sensu trzymać naszej technologii pod kluczem w sejfie firmowym. Aby przenieść tę technologię na wyższy poziom i przekształcić ją w wyższą wartość, musimy dzielić się nią z odpowiednimi partnerami i przyjmować ich wkład. Musimy podejmować strategiczne decyzje dotyczące wszystkich naszych technologii – udostępniać je, czy zamykać?

Wzajemnie korzystne partnerstwo

Innowacje przyjmują różnorodne formy. Oprócz współpracy pomiędzy Fujifilm i innymi firmami, inne korzystne podejścia mogą obejmować spółki joint venture oraz fuzje i przejęcia. Nie zamykamy się również na współpracę partnerską z podmiotami korporacyjnymi: otwarte innowacje obejmują również współpracę z podmiotami rządowymi i uniwersytetami. W centrach „Open Innovation” na całym świecie możemy dążyć do innowacji w sposób, który pasuje do określonych cech danej lokalizacji. W USA, Europie, Azji oraz innych regionach definicje i granice otwartych innowacji prawdopodobnie będą inne. Na przykład w Dolinie Krzemowej docenia się bardzo oryginalne pomysły i dąży do natychmiastowego rozpoczęcia projektów, podczas gdy w Japonii składa się dodatkowe zabezpieczenia praw własności intelektualnej oraz postępuje w bardziej przemyślany sposób. Naszym celem jest praca z każdym partnerem w sposób przystosowany do lokalnego środowiska biznesowego.

Aby dążyć do innowacji każdy z nas również musi się zmienić.

Innowacje, które faktycznie mają wartość, powstają wyłącznie z wzajemnie korzystnych relacji. Aby rozwijać taką współpracę, musimy docenić różnorodność i zapewniać dobrą komunikację. Z tego względu wszyscy członkowie zespołu Fujifilm muszą posiadać wiedzę i umiejętności komunikacji, które umożliwią szanowanie granic, bez względu na to, gdzie się udają oraz składanie odpowiednich propozycji we właściwym momencie. Ostatecznie nasze centra otwartych innowacji są miejscem składania propozycji. W niektórych przypadkach możemy skierować przedstawicieli w celu otwartej dyskusji w nowych lokalizacjach poprzez prezentacje wideo oraz wystawy. Swobodnie i proaktywnie angażując otwarte innowacje, możemy rozwijać, przyspieszać proces podejmowania decyzji i osiągać większy sukces.

Przekształcanie sukcesu biznesowego we wkład globalny

Innowacje całkowicie zmienią wizerunek Fujifilm”.

Wybuch wirusa Ebola w latach 2014-15 zwrócił uwagę globalną na antywirusowy lek Avigan oraz działalność Fujifilm w zakresie opieki zdrowotnej. Jednak nawet mimo to nasz wizerunek firmy skupionej na filmie do aparatów utrzymuje się na całym świecie, a wiele osób nadal postrzega nas jako firmę produkującą film w zielonych opakowaniach. Sposobem na całkowitą zmianę wizerunku Fujifilm oraz otwarcia nowych możliwości rozwoju są innowacje.

Przyspieszając rozwój naszej wielobranżowej firmy i pracując nad korzyściami dla nas samych i naszych partnerów, jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do osiągnięcia różnorodnego wkładu na rzecz społeczności globalnej. Ostatecznym celem osiągania innowacji jest pomoc w rozwiązaniu problemów dotykających ludzi na całym świecie.

Świat centrów otwartych innowacji

Centrum innowacji (Open Innovation Hub) w JAPONII odwiedź stronę

W celu wspólnego tworzenia nowych wartości z partnerami biznesowymi

Fujifilm będąca pierwotnie producentem materiałów fotograficznych opracowała różnorodne podstawowe technologie, tworzące unikalne funkcje i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów w przypadku ich stosowania w nowych produktach.

Centrum innowacji to placówka, która umożliwia partnerom biznesowym na doświadczenie z pierwszej ręki podstawowych technologii, które leżą u podstaw doskonałych produktów i materiałów opracowanych przez Fujifilm Group, a także nowych technologii, materiałów i produktów w fazie rozwoju, tak aby oferować nowe rozwiązania biznesowe.

Firma stosuje tę placówkę jako połączenie wyzwań partnerów biznesowych, ich pomysłów i potencjalnych potrzeb z opatentowanymi technologiami w celu tworzenia innowacyjnych produktów, technologii i usług, zapoczątkowując dzięki temu łańcuch innowacji.

Treść powiązana: