Česko

Strategie výzkumu a vývoje

Strategie výzkumu a vývoje skupiny Fujifilm

Skupina Fujifilm provádí výzkum a vývoj dle následujících základních strategií tak, aby dosahovala růstu v hlavních oborech podnikání a vytvářela nové podnikatelské příležitosti.

Sjednocující strategie podnikání a výzkumu a vývoje

  1. 1. Intenzivní rozvoj nových oborů podnikání, které přispívají ke zlepšování kvality života
  2. 2. Udržitelný růst stávajících oborů podnikání prostřednictvím inovativních nových produktů

Postoje ke strategii výzkumu

  1. 1. Prohlubování a rozšiřování klíčových technologií skupiny Fujifilm
  2. 2. Vytváření nové hodnoty zapojením různých technologií v různých oborech
  3. 3. Zlepšování synergií v rámci skupiny
  4. 4. Zrychlení činností vývoje
  5. 5. Zlepšení základních schopností výzkumu a vývoje každého výzkumného pracovníka a výzkumné organizace