Česko

Náš přístup ke společenské odpovědnosti organizací (CSR)

Společnost Fujifilm Holdings podporuje korporátní filozofii společnosti Fujifilm a objasňuje přístup společnosti Fujifilm Group ke společenské odpovědnosti firem jako k prostředku k naplnění sociální zodpovědnosti společnosti, které jsou pro tuto filozofii zásadní.

Přístup společnosti Fujifilm Group ke společenské odpovědnosti organizací (CSR)

Přístup společnosti Fujifilm Group ke společenské odpovědnosti organizací (CSR) je podporou udržitelného rozvoje společnosti aplikací korporátní filozofie společnosti Fujifilm Group a zajišťováním své vize skrze upřímné a spravedlivé obchodní činnosti.
Budeme:

  1. Plnit své ekonomické a právní odpovědnosti, odpovídat na poptávku společnosti přispíváním k rozvoji kultury a technologie ve společnosti a zachování životního prostředí jako korporátní občan.
  2. Neustále přehodnocovat, zda naše činnosti společenské odpovědnosti organizací (CSR) vhodně odpovídají na poptávku a očekávání společnosti a zda jsou tyto činnosti vedeny správně skrze dialog s našimi podílníky včetně zákazníků, akcionářů, investorů, zaměstnanců, místních komunit a obchodních partnerů.
  3. Podporovat korporátní transparenci aktivním sdílením informací, abychom naplnili naši zodpovědnost za naše obchodní aktivity.