Česko

Ekologické zásady

Společnost Fujifilm respektuje cíle a zásady ekologické kvality specifikované v dokumentu o střednědobé strategii společnosti, v Ekologických zásadách společnosti Fujifilm.
Ekologické zásady společnosti Fujifilm má tři části: Základní prohlášení zásad, doporučené činnosti a devět prioritních cílů. Tyto zásady řídí ekologické snahy společnosti Fujifilm od dubna 2002.